Ninh Thuận thông qua 11 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội (TTXVN 30/05/2024) Sáng 30/5, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp thứ 18.

Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu phát biểu tại kỳ họp. 

Theo đó, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Theo HĐND tỉnh Ninh Thuận, trong số 11 nghị quyết được thông qua, một số nghị quyết cần cấp bách triển khai thực hiện. Cụ thể như Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Sông Than; Nghị quyết đầu tư Dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp (AFD); Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đến năm 2025; Nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024…

Ông Phạm Văn Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận cho biết, các nghị quyết được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2024 và các năm tiếp theo, góp phần tạo động lực và khơi thông các nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình, bảo đảm các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ an sinh xã hội, góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ông Phạm Văn Hậu nhấn mạnh, đối với các nghị quyết liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng các công trình như Dự án Hồ chứa nước Sông Than; Dự án chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp (AFD)…, UBND tỉnh Ninh Thuận cần cụ thể hóa, tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư một cách nhanh chóng, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm để phát huy hiệu quả các dự án trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trong các năm tiếp theo.

Để các nghị quyết sớm triển khai, đi vào thực tiễn đời sống xã hội, HĐND tỉnh Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ và tranh thủ sử ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương để triển khai các dự án một cách nhanh nhất, phát huy hiệu quả tối ưu của các dự án.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lưu Xuân Phương (nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, chuyển công tác sang giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu V); bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Túy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Công Thử