Nhà thơ

Nông Quốc Chấn

 • Họ và tên: Nông Quốc Chấn
 • Tên thật là:Nông Văn Quỳnh
 • Ngày sinh: 18/1/1923
 • Ngày mất: 4/2/2002
 • Quê quán: xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
 • Dân tộc: Tày
 • Chức vụ:

  - Khu ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (2000)

  - Giải thưởng Văn học tại Đại hội Thanh niên, Sinh viên thế giới ở Berlin (1951)

  - Giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam (1954)

  - Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1958)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1942: Tham gia cách mạng, phong trào Thanh niên Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh.

  - Trước Cách mạng Tháng Tám tham gia du kích và Giải phóng quân.

  - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, tiếp tục hoạt động trong Mặt trận Việt Minh, tham gia Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Kạn, khu ủy Việt Bắc và bắt đầu hoạt động văn hóa văn nghệ.

  - Sau năm 1954, tham gia khu ủy Việt Bắc, Đại biểu Quốc hội khoá II, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Khu tự trị Việt Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên rồi Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

  - 1964: Thứ trưởng Bộ Văn hoá kiêm Hiệu trưởng Đại học Văn hoá, Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du.

  - Chủ tịch Hội Văn hoá Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Toàn cảnh sự kiện và dư luận.

  - 2000: Được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (đợt 2) cho các tác phẩm: Tuyển tập Nông Quốc Chấn, Tiếng ca người Việt Bắc, Đèo gió, Suối và biển.

  - 4/2/2002: Ông mất tại Hà Nội.

 • Thông tin thêm:

  - Nhà văn, nhà thơ Nông Viết Toại (tên thật là Nông Đình Hân), là em ruột Nhà thơ Nông Quốc Chấn

 • Các tác phẩm chính:

  - Thơ tiếng Việt: Tiếng ca người Việt Bắc (1959), Người núi Hoa (1961), Đèo Gió (1968), Dòng Thác (1971), Bước chân Pắc Bó (1971), Suối và biển (1984)

  - Thơ tiếng Tày: Việt Bắc đánh giặc, Dọn về làng, Đi Berlin về, Tiếng lượn cần Việt Bắc, Cần Phja Bjoóc, Dám kha Pác Bó, Mười điều kháng chiến (1 tập), Tác phẩm tiếng Việt dịch ra tiếng Tày

  - Tiểu luận - phê bình: Đường ta đi (1972), Một vườn hoa nhiều hương sắc (1977), Chặng đường mới (1985), Dân tộc và văn hóa (1993), Hành trang sang thế kỷ XXI (2000)

  - Tuyển tập Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc (2017,NXB Hội Nhà văn)

Nhà thơ

Nông Quốc Chấn

 • Họ và tên: Nông Quốc Chấn
 • Tên thật là:Nông Văn Quỳnh
 • Ngày sinh: 18/1/1923
 • Ngày mất: 4/2/2002
 • Quê quán: xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
 • Dân tộc: Tày
 • Chức vụ:

  - Khu ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa khu tự trị Việt Bắc

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa II, III

 • Khen thưởng/Giải thưởng:

  - Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (2000)

  - Giải thưởng Văn học tại Đại hội Thanh niên, Sinh viên thế giới ở Berlin (1951)

  - Giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam (1954)

  - Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1958)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1942: Tham gia cách mạng, phong trào Thanh niên Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh.

  - Trước Cách mạng Tháng Tám tham gia du kích và Giải phóng quân.

  - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, tiếp tục hoạt động trong Mặt trận Việt Minh, tham gia Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Kạn, khu ủy Việt Bắc và bắt đầu hoạt động văn hóa văn nghệ.

  - Sau năm 1954, tham gia khu ủy Việt Bắc, Đại biểu Quốc hội khoá II, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Khu tự trị Việt Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên rồi Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

  - 1964: Thứ trưởng Bộ Văn hoá kiêm Hiệu trưởng Đại học Văn hoá, Hiệu trưởng Trường Viết văn Nguyễn Du.

  - Chủ tịch Hội Văn hoá Văn nghệ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Toàn cảnh sự kiện và dư luận.

  - 2000: Được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật (đợt 2) cho các tác phẩm: Tuyển tập Nông Quốc Chấn, Tiếng ca người Việt Bắc, Đèo gió, Suối và biển.

  - 4/2/2002: Ông mất tại Hà Nội.

 • Thông tin thêm:

  - Nhà văn, nhà thơ Nông Viết Toại (tên thật là Nông Đình Hân), là em ruột Nhà thơ Nông Quốc Chấn

 • Các tác phẩm chính:

  - Thơ tiếng Việt: Tiếng ca người Việt Bắc (1959), Người núi Hoa (1961), Đèo Gió (1968), Dòng Thác (1971), Bước chân Pắc Bó (1971), Suối và biển (1984)

  - Thơ tiếng Tày: Việt Bắc đánh giặc, Dọn về làng, Đi Berlin về, Tiếng lượn cần Việt Bắc, Cần Phja Bjoóc, Dám kha Pác Bó, Mười điều kháng chiến (1 tập), Tác phẩm tiếng Việt dịch ra tiếng Tày

  - Tiểu luận - phê bình: Đường ta đi (1972), Một vườn hoa nhiều hương sắc (1977), Chặng đường mới (1985), Dân tộc và văn hóa (1993), Hành trang sang thế kỷ XXI (2000)

  - Tuyển tập Nông Quốc Chấn - Tác phẩm chọn lọc (2017,NXB Hội Nhà văn)


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa