[Infographics] Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Tổng Giám đốc VTV từ 1/4/2021

 
)