Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XI (6/2006)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 26/6/2006)

Chiều 26/6/2006, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XI, Quốc hội làm việc tại Hội trường dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn  Văn Yểu.

Thay mặt Đoàn Thư ký kỳ họp, ông Bùi Ngọc Thanh đọc báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận ở Đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến về nhân sự ứng cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Về kết quả thảo luận ở Đoàn, có 57 Đoàn đại biểu Quốc hội nhất trí với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng để bầu Chủ tịch Quốc hội, 7 đoàn cơ bản nhất trí với tờ trình trên và có thêm một số ý kiến khác.

Về kết quả phiếu xin ý kiến về giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch Quốc hội, số phiếu thu về 473 phiếu;  441 phiếu đồng ý (bằng 93,23% số phiếu thu về, bằng 89,45% tổng số đại biểu Quốc hội); 32 phiếu không đồng ý (bằng 6,77% số phiếu thu về  và bằng 6,49% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thay mặt ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được báo cáo giải trình về các ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nhân sự Chủ tịch Quốc hội.

Qua thảo luận ở Đoàn không có đại biểu nào ứng cử, không có ý kiến giới thiệu thêm nhân sự ứng cử, Quốc hội đã biểu quyết chốt danh sách để bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội gồm 1đại biểu là ông Nguyễn Phú Trọng, với 91,08% tổng số đại biểu tán thành.

Mặc dù, Luật tổ chức Quốc hội và Nội quy kỳ họp Quốc hội không có quy định người được giới thiệu vào các chức danh Nhà nước phát biểu chương trình hành động trước khi Quốc hội bầu. Tuy nhiên, khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông báo nguyện vọng của một số của các đại biểu Quốc hội, trước khi bỏ phiếu bầu, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: Dù làm gì cũng phải nắm rất vững chức năng nhiệm vụ của mình, phải say mê, tâm huyết với công việc, phải có quyết tâm cao và có phương pháp đúng. Nếu được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, tôi sẽ cố gắng hết mình. Đối với tôi  đây là lĩnh vực mới chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, công việc nặng nề. Tôi sẽ  ra sức học tập và rèn luyện, giữ gìn phẩm chất  đạo đức, kế tục xứng đáng nhiệm vụ của các đồng chí đi trước mà trực tiếp là đồng chí tiền nhiệm - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, góp phần cùng các đại biểu Quốc hội  và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên cả lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Để Quốc hội xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trọng giai đoạn mới. Nếu được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, tôi sẽ có dịp trực tiếp học tập để nâng cao trình độ hơn nữa về lĩnh vực lập pháp, hoạt động của Quốc hội, có điều kiện học tập thêm các vị đại biểu Quốc hội. Điều quan trọng là được các vị đại biểu Quốc hội, Quốc hội, nhân dân, các đồng nghiệp, đồng chí giúp đỡ, ủng hộ...

Quốc hội đã bỏ phiếu  bầu chức vụ Chủ tịch Quốc hội và ông Nguyễn Phú Trọng đã trúng cử với 84,58% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Ngay sau khi trúng cử, Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu ý kiến trước Quốc hội và bắt đầu điều hành kỳ họp./.

 

                           Hương Thủy