Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 14/04/2016)

  Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ năm (khóa VIII) để kiện toàn một số vị trí nhân sự đã được tổ chức vào chiều 14/4/2016, tại Hà Nội. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự hội nghị.

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã thông báo về việc kiện toàn nhân sự của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước khi Hội nghị Ủy ban Trung ương diễn ra, Đoàn Chủ tịch đã họp và ra Nghị quyết về vấn đề nhân sự. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Bộ Chính trị đã có Quyết định ông Vũ Trọng Kim thôi giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục làm hết nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIII, nghỉ hưu từ ngày 1/10/2016. Bộ Chính trị giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 thay ông Vũ Trọng Kim; giới thiệu bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương (đại diện cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số) để cử hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bộ Chính trị cũng phân công, giới thiệu bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các vị trí nhân sự này. 

 Kết quả, 100% ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tán thành việc thôi chức vụ đối với ông Vũ Trọng Kim và hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay ông Vũ Trọng Kim.

  Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê ở xã Thạch Xuân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Trình độ học vấn: Tiến sĩ kinh tế. Ông Trần Thanh Mẫn từng kinh qua các vị trí công tác: cán bộ huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Phó Bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang; Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ; Bí thư quận ủy Bình Thủy (Cần Thơ); Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Trước khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (từ tháng 10/2015), ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Thành phố Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.

 Đồng thời, Đoàn Chủ tịch đã trình Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII. 

 Theo Tờ trình, tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 (tháng 9/2014) đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban là 383 vị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch là 62 vị, Phó Chủ tịch không chuyên trách là 6 vị, Ban Thường trực là 6 vị. Sau Đại hội, tại các Hội nghị Ủy ban Trung ương đã có thay đổi bổ sung theo quy định của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có 27 vị thôi tham gia Ủy ban Trung ương (do chuyển công tác khác, nghỉ hưu, từ trần), có 29 vị được Ủy ban Trung ương cử bổ sung. Tính đến tháng 12/2015, tổng số Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 là 385 vị, trong đó, Ủy viên Đoàn Chủ tịch là 60 vị (thôi 8 vị, bổ sung 6 vị), Phó Chủ tịch không chuyên trách là 5 vị (1 vị từ trần), Ban Thường trực là 7 vị (bổ sung 1 vị Phó Chủ tịch theo giới thiệu của Bộ Chính trị để chuẩn bị nhân sự thay thế Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký). Từ đó đến nay, nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã có sự thay đổi. 

 Cụ thể, Đoàn Chủ tịch đề nghị bổ sung vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII 12 vị; bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch 4 vị (trong đó có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương); bổ sung Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII là 2 vị (bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội). 

 Kết quả, 100% ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng ý hiệp thương cử các vị trí trên. Như vậy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII có 386 ủy viên; Đoàn Chủ tịch có 62 ủy viên; Chủ tịch không chuyên trách là 6 vị; Ban Thường trực là 6 vị./.

                                                                                 Phúc Hằng