Ông Trần Thanh Mẫn được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019

Hà Nội (TTXVN 22/06/2016)

          Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ 7 (khóa VIII) đã được tổ chức sáng 22/6/2016, tại Hà Nội, để hiệp thương nhân sự của Ban thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

    Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự hội nghị. 

           Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nhân sự giới thiệu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII). 

           Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý để ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019; giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. 

           Về nhân sự Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Bí thư có ý kiến: ông Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, điều động về công tác tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ định tham gia Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. 

           Tiếp đó, hội nghị đã nghe Tờ trình của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc thôi trách nhiệm Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. 

         Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị: Đồng ý cho ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và không tiếp tục tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII. Cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Bổ sung ông Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch và cử giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. 

      Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962. Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là Tiến sỹ Kinh tế; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; XI; XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV. 

       Hội nghị cũng thống nhất cho thôi 9 vị, hiệp thương bổ sung 8 vị vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014-2019; hiệp thương bổ sung 2 vị vào Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. 

           Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng ông Nguyễn Thiện Nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và với sự phân công của Bộ Chính trị, đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; chúc mừng ông Trần Thanh Mẫn vừa được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mang hết sức mình phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc. 

        Theo ông Phạm Minh Chính, trong thời gian ngắn, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 đã hoàn thành công việc đề ra, điều này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự giới thiệu của Đảng đối với các chức danh đảm nhiệm lãnh đạo MTTQ Việt Nam. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng trong thời gian tới, phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam, các đồng chí được hiệp thương cử giữ chức vụ mới sẽ hoàn thành xuất sắc công việc được giao, đặc biệt trong việc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

       Với trách nhiệm là nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi tới các đồng chí vừa được hiệp thương giữ các trọng trách của Mặt trận, đặc biệt là ông Trần Thanh Mẫn lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, sau gần 4 năm về công tác tại Mặt trận, tuy thời gian không dài nhưng MTTQ Việt Nam đã triển khai nhiều công việc quan trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp. Đó chính là công tác giám sát, phản biện đã bước đầu đạt một số kết quả quan trọng; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả ngày càng cao… Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trong thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đề ra trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

           Tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị Chủ tịch tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã gây dựng, tạo nên bề dày truyền thống của MTTQ Việt Nam. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa tâm huyết, những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm, đem hết sức mình cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.  

         Trước mắt, triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của MTTQ Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo vừa có tính kế thừa vừa đổi mới, có định hướng lâu dài, tạo cơ chế để công tác MTTQ Việt Nam ở các cấp hoạt động đạt kết quả cao hơn nữa. Bên cạnh đó, Mặt trận phải là nơi nói lên tiếng nói của nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, cổ vũ sáng kiến, hội tụ trí tuệ của các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài… tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; xứng đáng với vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân - ông Trần Thanh Mẫn nói. 

         Nhân dịp này, ông Trần Thanh Mẫn kêu gọi các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia vào các công việc của MTTQ Việt Nam, qua đó tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./. 

                                                                                                Phúc Hằng