[Photo] Palestine: Chính phủ mới họp phiên đầu tiên (4/2024)

Hà Nội (TTXVN 3/4/2024) Ngày 2/4/2024, Chính phủ mới thành lập ở Palestine, đứng đầu là Thủ tướng Mohammad Mustafa, đã tiến hành phiên họp đầu tiên tại Văn phòng Thủ tướng ở trung tâm Bờ Tây. Tại cuộc họp, ông Mustafa cho biết các ưu tiên hiện tại của Chính phủ mới gồm chấm dứt xung đột và "giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Dải Gaza, đạt được sự ổn định tài chính, thực hiện chương trình cải cách và phát triển hiệu quả hoạt động của các thể chế".

  • Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa (giữa) chủ trì cuộc họp đầu tiên của Chính phủ mới tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 2/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa chủ trì cuộc họp đầu tiên của Chính phủ mới tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 2/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa (trái) chủ trì cuộc họp đầu tiên của nội các mới tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 2/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

  • Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa chủ trì phiên họp nội các đầu tiên của Chính phủ mới thành lập, tại thành phố Ramallah, Khu Bờ Tây ngày 2/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN