[Photo] PGS.TS Nguyễn Văn Huy - Người dẫn dắt nhiều bảo tàng cùng đổi mới

Hà Nội (TTXVN 10/10/2023) Không chấp nhận đi theo lối mòn đã tồn tại nhiều năm, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đã tự mình tìm một hướng đi mới, cách tiếp cận mới, tạo nên một cuộc "cách mạng” trong trưng bày bảo tàng ở Việt Nam.

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy cùng các cộng sự tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam trong quá trình sưu tầm tài liệu, hiện vật.

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy giới thiệu về Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy đưa khách tham quan Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá

 • Trưng bày Di sản các nhà khoa học Việt Nam

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy đang đi thực tế cùng một số chuyên gia nước ngoài. Ảnh: Tư liệu

 • Bảo tàng Di sản các nhà khoa học Việt Nam được thành lập dưới sự giúp đỡ của PGS.TS Nguyễn Văn Huy đã trở thành một bảo tàng độc đáo tại Việt Nam, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Tư liệu

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy, người tạo ra cuộc “cách mạng” trong trưng bày bảo tàng ở Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

 • Với quan điểm đưa bảo tàng trở thành nơi “giáo dục trải nghiệm” cho những thế hệ nhỏ tuổi - thế hệ sẽ quyết định số phận của di sản và tương lai của đất nước, PGS.TS Nguyễn Văn Huy đã tư vấn cho rất nhiều mô hình bảo tàng ở Việt Nam theo hướng đó. Ảnh: Việt Cường

 • Sau khi về hưu, PGS.TS Nguyễn Văn Huy vẫn tham gia làm giám đốc chuyên môn cho Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam. Ảnh: Việt Cường

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy cùng các cán bộ của Trung tâm di sản các nhà khoa học Việt Nam đang kiểm tra hiện vật nhận được từ các nhà khoa học. Ảnh: Việt Cường

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy được biết đến với tác phong làm việc chỉn chu, nghiêm túc và đặc biệt luôn tìm tòi sự sáng tạo trong lĩnh vực của mình để không bị rơi vào lối mòn, sự rập khuôn. Ảnh: Việt Cường

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy quan niệm, bảo tàng là sự nghiệp văn hóa – dân tộc của một đất nước. Ảnh: Việt Cường

 • PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người tạo ra cuộc "cách mạng” trong trưng bày bảo tàng ở Việt Nam. Ảnh: Việt Cường