Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Phạm Đại Dương

 • Họ và tên: Phạm Đại Dương
 • Ngày sinh: 6/2/1974
 • Ngày vào Đảng: 15/11/2005
 • Quê quán: phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1994 - 8/2000: Giám đốc Kinh doanh, Công ty cổ phần Bất động sản TOGI

  - 9/2000 - 8/2001: Học tiếng Anh tại Trường Đại học Waikato, thành phố Auckland, New Zealand

  - 9/2001 - 8/2002: Cán bộ hợp đồng tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 9/2002 - 6/2003: Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 7/2003 - 1/2004: Phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 2/2004 - 1/2006: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 2/2006 - 2/2007: Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 3/2007 - 3/2013: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 2011 - 3/2013: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 3/2013: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 4/2013 - 9/2015: Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 10/2015 - 7/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 8/2018 - 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

  - 8/2020 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

  - 16/10/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Phạm Đại Dương

 • Họ và tên: Phạm Đại Dương
 • Ngày sinh: 6/2/1974
 • Ngày vào Đảng: 15/11/2005
 • Quê quán: phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Cử nhân Hóa học, Cử nhân Ngân hàng
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1994 - 8/2000: Giám đốc Kinh doanh, Công ty cổ phần Bất động sản TOGI

  - 9/2000 - 8/2001: Học tiếng Anh tại Trường Đại học Waikato, thành phố Auckland, New Zealand

  - 9/2001 - 8/2002: Cán bộ hợp đồng tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 9/2002 - 6/2003: Chuyên viên Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 7/2003 - 1/2004: Phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 2/2004 - 1/2006: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 2/2006 - 2/2007: Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 3/2007 - 3/2013: Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 2011 - 3/2013: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 3/2013: Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bí thư chi bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 4/2013 - 9/2015: Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 10/2015 - 7/2018: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, kiêm Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

  - 8/2018 - 7/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

  - 8/2020 - 10/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

  - 16/10/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

  - 1/2021 - nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

  - 7/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, Tổ trưởng Tổ Đảng.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa