Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Phạm Tất Thắng

 • Họ và tên: Phạm Tất Thắng
 • Ngày sinh: 9/9/1970
 • Ngày vào Đảng: 30/3/1996
 • Quê quán: xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (từ 4/2021)

  - Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam-Philippines

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1995 - 3/1998: Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 3/1996 - 10/2000: Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 10/2000 - 5/2002: Bí thư Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 3/1998 - 7/2009: Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 8/2006 - 10/2009: Bí thư Chi bộ, phụ trách Khối Văn phòng Đảng-Đoàn thể

  - 3/2001 - 5/2011: Tổng thư ký Ủy ban Hòa Bình thành phố Hà Nội

  - 11/2001 - 5/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (khóa II, III và IV)

  - 7/2003 - 5/2010: Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 7/2009 - 5/2010: Quyền Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 5/2010 - 12/2010: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 10/2009 - 9/2011: Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 9/2011 - 7/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó kiêm nhiệm các chức vụ: Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư chi bộ Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Phần Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Mexico

  - 7/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philippines; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 29/4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Phạm Tất Thắng

 • Họ và tên: Phạm Tất Thắng
 • Ngày sinh: 9/9/1970
 • Ngày vào Đảng: 30/3/1996
 • Quê quán: xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII

  - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương (từ 4/2021)

  - Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Việt Nam-Philippines

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Luật học, Cử nhân Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 12/1995 - 3/1998: Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 3/1996 - 10/2000: Phó Bí thư Thường trực Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 10/2000 - 5/2002: Bí thư Đoàn trường Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 3/1998 - 7/2009: Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 8/2006 - 10/2009: Bí thư Chi bộ, phụ trách Khối Văn phòng Đảng-Đoàn thể

  - 3/2001 - 5/2011: Tổng thư ký Ủy ban Hòa Bình thành phố Hà Nội

  - 11/2001 - 5/2011: Đảng ủy viên Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (khóa II, III và IV)

  - 7/2003 - 5/2010: Chánh Văn phòng Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 7/2009 - 5/2010: Quyền Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 5/2010 - 12/2010: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 10/2009 - 9/2011: Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội

  - 9/2011 - 7/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó kiêm nhiệm các chức vụ: Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư chi bộ Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Phần Lan; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Mexico

  - 7/2016: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, sau đó kiêm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Philippines; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Phần Lan; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Hà Nội

  - 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - 29/4/2021: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa