Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

Phạm Trường Sơn

 • Họ và tên: Phạm Trường Sơn
 • Ngày sinh: 27/12/1967
 • Ngày vào Đảng: 23/8/1991
 • Quê quán: thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

  - Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1985 - 10/1988: Nhập ngũ vào Trường dự bị bay Không quân; đi học lái máy bay quân sự tại Kracnodar (Liên Xô cũ)

  - 11/1988 - 8/2003: Trung úy, Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá; Phi công quân sự Phi đội 1; Biên đội trưởng Phi đội 1, Phi đội 2; Phó Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 9/2003 - 10/2008: Trung tá, Phó Bí thư Chi bộ, Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân; Học viên đào tạo chỉ huy tham mưu không quân cấp Chiến thuật-Chiến dịch của Học viện Phòng không-Không quân (9/2003 - 7/2006)

  - 11/2008 - 3/2011: Thượng tá, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn trưởng; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 4/2011 -11/2018: Thượng tá, Đại tá; Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Sư đoàn trưởng; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 370; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 12/2018 - 11/2019: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân chủng

  - 12/2019: Được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, đồng thời được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng

  - 12/2019 - nay: Thiếu tướng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng; Đại biểu Quốc hội khoá XV (7/2021).

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

Phạm Trường Sơn

 • Họ và tên: Phạm Trường Sơn
 • Ngày sinh: 27/12/1967
 • Ngày vào Đảng: 23/8/1991
 • Quê quán: thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

  - Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quân sự
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 7/1985 - 10/1988: Nhập ngũ vào Trường dự bị bay Không quân; đi học lái máy bay quân sự tại Kracnodar (Liên Xô cũ)

  - 11/1988 - 8/2003: Trung úy, Thượng úy, Đại úy, Thiếu tá; Phi công quân sự Phi đội 1; Biên đội trưởng Phi đội 1, Phi đội 2; Phó Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 9/2003 - 10/2008: Trung tá, Phó Bí thư Chi bộ, Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân; Học viên đào tạo chỉ huy tham mưu không quân cấp Chiến thuật-Chiến dịch của Học viện Phòng không-Không quân (9/2003 - 7/2006)

  - 11/2008 - 3/2011: Thượng tá, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Trung đoàn trưởng; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 4/2011 -11/2018: Thượng tá, Đại tá; Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Sư đoàn trưởng; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Sư đoàn 370; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân

  - 12/2018 - 11/2019: Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng Phòng không-Không quân, Đảng ủy viên Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân chủng

  - 12/2019: Được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, đồng thời được Chủ tịch nước phong quân hàm Thiếu tướng

  - 12/2019 - nay: Thiếu tướng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng; Đại biểu Quốc hội khoá XV (7/2021).


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa