Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)

Phan Kế Toại

 • Họ và tên: Phan Kế Toại
 • Năm sinh: 1889
 • Ngày mất: 26/6/1973
 • Quê quán: Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Bộ trưởng Bộ Nội vụ (11/1947 - 4/1963)

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Khen thưởng:

  - Huân chương Hồ Chí Minh

  - Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Thuở nhỏ, Cụ học ở Hà Nội trong một trường Tây, sau đó vào học tại trường Hậu bổ (như trường Hành chính quốc gia).

  - 1911: Được chính quyền bảo hộ Pháp trao học bổng du học tại trường Hành chính thuộc địa Paris. Thời gian ở Pháp, Cụ có may mắn được gặp gỡ Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Ái Quốc.

  - 1914: Trở về nước, được bổ làm Tri huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; rồi lần lượt làm Tri phủ, Tri huyện, Thương tá, Bố chính rồi Tuần phủ, Tổng đốc các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Kiến An, Hà Đông, Quảng Yên, Nam Định, Lạng Sơn, Phúc Yên, Bắc Ninh, Thái Bình.

  - 4/1945 - 8/1945: Khâm sai Bắc Bộ.

  - 11/1947 - 4/1963: Quyền Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  - 9/1955 - 6/1973: Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  - 26/6/1973: Cụ mất.

Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)

Phan Kế Toại

 • Họ và tên: Phan Kế Toại
 • Năm sinh: 1889
 • Ngày mất: 26/6/1973
 • Quê quán: Hà Nội
 • Chức vụ:

  - Bộ trưởng Bộ Nội vụ (11/1947 - 4/1963)

  - Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)

  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 • Khen thưởng:

  - Huân chương Hồ Chí Minh

  - Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - Thuở nhỏ, Cụ học ở Hà Nội trong một trường Tây, sau đó vào học tại trường Hậu bổ (như trường Hành chính quốc gia).

  - 1911: Được chính quyền bảo hộ Pháp trao học bổng du học tại trường Hành chính thuộc địa Paris. Thời gian ở Pháp, Cụ có may mắn được gặp gỡ Nguyễn Tất Thành tức Nguyễn Ái Quốc.

  - 1914: Trở về nước, được bổ làm Tri huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; rồi lần lượt làm Tri phủ, Tri huyện, Thương tá, Bố chính rồi Tuần phủ, Tổng đốc các tỉnh Hà Tĩnh, Tuyên Quang, Kiến An, Hà Đông, Quảng Yên, Nam Định, Lạng Sơn, Phúc Yên, Bắc Ninh, Thái Bình.

  - 4/1945 - 8/1945: Khâm sai Bắc Bộ.

  - 11/1947 - 4/1963: Quyền Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

  - 9/1955 - 6/1973: Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  - 26/6/1973: Cụ mất.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa