Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)

Phan Văn Khải

 • Họ và tên: Phan Văn Khải
 • Ngày sinh: 25/12/1933
 • Ngày mất: 17/3/2018
 • Ngày vào Đảng: 15/7/1959
 • Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII, VIII, IX

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (dự khuyết 3/1982

  - chính thức 12/1984), VI, VII, VIII, IX

  - Thủ tướng Chính phủ (9/1997 - 6/2006)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X, XI

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân Liên Xô
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1947: Tham gia Đội thiếu nhi xã, Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn

  - 1948-1949: Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định

  - 1950-1951: Làm công tác văn thư Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Gia Định

  - 1952-1954: Làm công tác văn phòng của Mặt trận Liên Việt tỉnh Gia Định Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến tỉnh Gia Định Ninh

  - 10/1954: Tập kết ra Bắc

  - 1955-1957: Tham gia công tác giảm tô đợt 7 ở Hà Nam, đợt 4 cải cách ruộng đất ở tỉnh Sơn Tây và đợt 5 cải cách ruộng đất ở Bắc Hưng Yên

  - 8/1957-1959: Học văn hóa ở Trường bổ túc Công nông Trung ương

  - 8/1959 - 8/1960: Học Trường Ngoại ngữ Trung ương

  - 9/1960 - 6/1965: Học Đại học Kinh tế quốc dân Matxcơva, Liên Xô

  - 6/1965-1971: Phó phòng, Trưởng phòng của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

  - 1972-1975: Cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam, 1973 vào chiến trường B2, 1974 ra Hà Nội làm Vụ phó Vụ Kế hoạch chi viện, Ủy ban Thống nhất

  - 1976-1978: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1979-1980: Thành ủy viên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1981-1984: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1984: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa V của Đảng, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1985-3/1989: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

  - 4/1989 - 6/1991: Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/1991 - 8/1997: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

  - 9/1997 - 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị

  - 1/1/2008: Đồng chí được nghỉ công tác

  - 17/3/2018: Đồng chí từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)

Phan Văn Khải

 • Họ và tên: Phan Văn Khải
 • Ngày sinh: 25/12/1933
 • Ngày mất: 17/3/2018
 • Ngày vào Đảng: 15/7/1959
 • Quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa VII, VIII, IX

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa V (dự khuyết 3/1982

  - chính thức 12/1984), VI, VII, VIII, IX

  - Thủ tướng Chính phủ (9/1997 - 6/2006)

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa VIII, IX, X, XI

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế quốc dân Liên Xô
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1947: Tham gia Đội thiếu nhi xã, Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn

  - 1948-1949: Ủy viên Ban Chấp hành thiếu nhi huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định

  - 1950-1951: Làm công tác văn thư Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Gia Định

  - 1952-1954: Làm công tác văn phòng của Mặt trận Liên Việt tỉnh Gia Định Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến tỉnh Gia Định Ninh

  - 10/1954: Tập kết ra Bắc

  - 1955-1957: Tham gia công tác giảm tô đợt 7 ở Hà Nam, đợt 4 cải cách ruộng đất ở tỉnh Sơn Tây và đợt 5 cải cách ruộng đất ở Bắc Hưng Yên

  - 8/1957-1959: Học văn hóa ở Trường bổ túc Công nông Trung ương

  - 8/1959 - 8/1960: Học Trường Ngoại ngữ Trung ương

  - 9/1960 - 6/1965: Học Đại học Kinh tế quốc dân Matxcơva, Liên Xô

  - 6/1965-1971: Phó phòng, Trưởng phòng của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

  - 1972-1975: Cán bộ nghiên cứu kinh tế miền Nam, 1973 vào chiến trường B2, 1974 ra Hà Nội làm Vụ phó Vụ Kế hoạch chi viện, Ủy ban Thống nhất

  - 1976-1978: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1979-1980: Thành ủy viên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 1981-1984: Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 3/1982: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1984: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa V của Đảng, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng

  - 1985-3/1989: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

  - 12/1986: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương

  - 4/1989 - 6/1991: Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

  - 6/1991: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị

  - 7/1991 - 8/1997: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

  - 6/1996: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

  - 9/1997 - 6/2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

  - 4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, tiếp tục được bầu lại vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu vào Ủy viên Bộ Chính trị

  - 1/1/2008: Đồng chí được nghỉ công tác

  - 17/3/2018: Đồng chí từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa