Phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI (3/7/1976)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV; Trưởng ban Thường trực Quốc hội (9/1955 - 7/1960); Chủ tịch nước (9/1969 - 3/1980)Tôn Đức Thắng

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã số 186, ngày 3/7/1976.