Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Hà Nội (TTXVN 19/1/2011)

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sáng 19/1/2011, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài phát biểu. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa toàn thể Đại hội,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và với tình cảm cá nhân, tôi chân thành cảm ơn các đồng chí đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng, giao cho chúng tôi trọng trách lớn lao trước Đảng và nhân dân. Xin cảm ơn những tình cảm chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp và những gửi gắm sâu sắc mà đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đây là vinh dự và nguồn động viên hết sức to lớn đối với chúng tôi trên cương vị công tác mới, với nhiều thuận lợi cơ bản nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức đang ở phía trước.

Thưa các vị khách quý,

Thưa Đại hội, Những thành tựu đạt được của đất nước ta trong thời gian qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của toàn thể nhân dân, trong đó có đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, có công lao to lớn của đồng chí Nông Đức Mạnh trên cương vị trọng trách Tổng Bí thư. Chúng tôi ý thức được rằng, những thành tựu và kinh nghiệm quý báu có được từ những nhiệm kỳ trước đây, đặc biệt là 25 năm đổi mới sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân rằng, tập thể Ban Chấp hành Trung ương khoá XI sẽ cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định tinh thần độc lập tự chủ, phát huy dân chủ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đưa nước ta từng bước quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, mà trước mắt, phấn đấu tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng tôi mong luôn nhận được sự giúp đỡ ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể qua các thời kỳ, các cơ quan, các ngành, các giới, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế…, để giúp chúng tôi có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp đầu năm 2011 và chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc Tân Mão, xin kính chúc đồng chí Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc; chúc năm mới thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn./.