Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại hội đại biểu lần thứ II Hội Cựu chiến binh Việt Nam

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, số 352 ngày 17/12/1997