Phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại cuộc chiêu đãi trọng thể đồng chí Fidel Castro (9/12/1995)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam ngày 10/12/1995