Phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại cuộc chiêu đãi trọng thể đồng chí Fidel Castro ngày 8/12/1995

Phát biểu của Tổng Bí thư Đỗ Mười tại cuộc chiêu đãi trọng thể đồng chí Fidel Castro ngày 8/12/1995, được phát trên bản tin in của Thông tấn xã Việt Nam số 343-TTX đêm 9/12/1995.