Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức mạnh tại chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Fidel Castro (22/2/2003)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 054, ngày 22/2/2003