Phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại chiêu đãi chào mừng Chủ tịch Fidel Castro ngày 22/2/2003

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 054, đêm 22/2/2003