PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI CÔNG BẰNG XÃ HỘI - BÀI 6: BỆ ĐỠ CHO MỌI KHÁT VỌNG "BAY" LÊN

Hà Nội (TTXVN 21/6/2021) Nhìn lại hành trình 35 năm đổi mới và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam do Đảng khởi xướng và lãnh đạo có thể viết nên câu chuyện "thoát nghèo" của dân tộc. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII ghi nhận: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”...

Với tinh thần ấy, nhiều mục tiêu đã được đề ra, theo đó, tới năm 2030, khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao; đồng thời đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển và thu nhập cao.

Để đạt được những mục tiêu ấy, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc bày tỏ quan điểm, với ba mũi giáp công là thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng đã, đang và sẽ trở thành đột phá ở thời điểm này và trong những giai đoạn tiếp theo của nền kinh tế.

Bàn về sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh vai trò động lực của rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu, ông Lộc cũng dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị”,“Không được kỳ thị với kinh tế tư nhân và phải trao tặng danh hiệu anh hùng cho những doanh nghiệp tư nhân làm ăn giỏi”.

Cũng theo ông Vũ Tiến Lộc, Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân cũng được Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng đặt tên là Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa  để gửi gắm niềm tin: Cùng với các thành phần kinh tế khác, sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân sẽ là động lực đưa nền kinh tế Việt Nam tới đích mạnh giầu, giống như "Khoán 10" trong nông nghiệp hơn 30 năm về trước đã mở đầu cho hành trình đổi mới ở Việt Nam.

Cùng với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư …, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 hay loạt Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP hàng năm về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, quyết tâm đưa Việt Nam lọt vào nhóm 3 – 4 nền kinh tế có môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh hàng đầu ở Đông Nam Á.

Từ đây, nhiều địa phương trên cả nước cũng tích cực xây dựng chương trình phát triển doanh nghiệp. Kết quả đến nay, cả nước hiện có trên 800 nghìn doanh nghiệp ở mọi quy mô, lĩnh vực; cùng với khoảng 5,4 triệu hộ kinh doanh ở tất cả các ngành, nghề. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước đã thực sự trở thành khu vực kinh tế lớn nhất của nền kinh tế quốc dân, với đóng góp trên 46% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội và trên 40% GDP cho đất nước. "Và tỷ trọng này đang ngày càng được nhân lên không ngừng", ông Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Có được những thành tựu này, theo ông Lộc, là nhờ Đảng và Nhà nước đã thành công trong việc khơi dậy sức dân. Khởi nghiệp – khởi nghiệp sáng tạo để các doanh nhân trở thành “người lính thời bình”,  lo sinh kế cho dân, làm giàu cho đất nước, trở thành lẽ sống trong các thế hệ trẻ và là phong trào thi đua yêu nước của toàn dân.

Hơn 100 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới mỗi năm là lá phiếu của niềm tin mà người dân dành cho Đảng và Nhà nước. Đất nước đã có những tập đoàn doanh nghiệp tư nhân và thương hiệu Việt được vinh danh trong các bảng xếp hạng toàn cầu. Các sản phẩm: Made in Việt Nam; Make in Việt Nam; Made by Việt Nam được thế giới ngày càng ưa thích. Đó là “mầu cờ sắc áo” Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cho hay, với sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cùng với tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà sản xuất kinh doanh đã phát huy được bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, tích cực thực hiện các phong trào và cuộc vận động phát triển kinh tế. Lực lượng doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng, nâng tầm và dần khẳng định vị thế các sản phẩm hàng hóa Việt Nam, cùng nhiều thương hiệu Việt Nam ở cả trong nước và thị trường nước ngoài. Đó thực sự là niềm tự hào của đất nước.

Có được những thành công ấy, phải kể đến vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp; trong đó, có các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ở đó, mỗi doanh nhân, doanh nghiệp đã mạnh dạn đổi mới tư duy, đầu tư công nghệ; ứng dụng thành tựu khoa học, kinh nghiệm quản lý tiên tiến vào sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường; thiết lập hệ thống phân phối đưa hàng hóa, dịch vụ đến với người tiêu dùng...

Nhưng trong bối cảnh hội nhập ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng, cùng với tốc độ thâm nhập, mở rộng thị trường của các nhà phân phối, các hãng sản xuất từ nước ngoài vào Việt Nam, gây sức ép lớn cho các doanh nghiệp trong nước, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đã chia sẻ những kiến nghị tới Đảng Nhà nước, Chính phủ. Đó là Chính phủ tập trung rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách hữu dụng; bãi bỏ các thủ tục hành chính còn chồng chéo, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh hàng hóa nội địa nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa và tiêu dùng.

Bên cạnh đó, ông Thân cho rằng, cần xây dựng những cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để tăng cường hệ thống phân phối bán lẻ, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.

Đồng tình với kiến nghị của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, để thúc đẩy tăng trưởng ở mức cao trong khi vẫn bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô, thì giải pháp của mọi giải pháp vẫn là tiếp tục cải cách thể chế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và khơi thông các nguồn vốn đầu tư.

Cụ thể, ông Lộc đề nghị Đảng và Chính phủ tập trung vào các mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3,4 nền kinh tế có môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh tốt nhất trong Đông Nam Á và tiếp tục triển khai Chương trình rà xét, dỡ bỏ các quy định chồng chéo, bất cập trong hệ thống pháp luật về kinh doanh. Chính phủ xem xét có chương trình phát triển doanh nghiệp nhằm đạt được ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2025. Bên cạnh đó cần có khung pháp lý và chính sách thúc đẩy sự minh bạch hóa và nâng cấp 5,4 triệu hộ kinh doanh cá thể - sinh kế của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

Chính phủ cũng tập trung ưu tiên các mục tiêu ổn định và lấy đó là nền tảng cho mọi kế hoạch phát triển kinh tế, làm bệ đỡ cho mọi khát vọng "bay lên" của đất nước trong cuộc đua kinh tế toàn cầu, vị đại diện cộng đồng doanh nghiệp gửi gắm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cũng nhấn mạnh: Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố và phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế./.

                                                                                           Ngọc Quỳnh

 

BÀI CUỐI: KHÁT VỌNG VÀ THƯỚC ĐO HẠNH PHÚC