[Photo] Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Công chúa kế vị Thụy Điển tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 6/5/2019) Chiều 6/5/2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đi bộ trên đường Xoài thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tham quan Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đi bộ trên đường Xoài thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tham quan Nhà sàn Bác Hồ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tham quan Nhà sàn Bác Hồ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tham quan Nhà sàn Bác Hồ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree cho cá ăn tại Ao cá Bác Hồ thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN