[Photo] Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón, hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII; Phó Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam (4/2016 - 4/2021)Đặng Thị Ngọc Thịnh

Hà Nội (TTXVN 6/5/2019) Chiều 6/5/2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón và hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/5/2019.

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tại buổi hội đàm (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tại buổi hội đàm (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree tại buổi hội đàm (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giới thiệu các đại biểu Việt Nam với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Chú thích

 • Thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, chào mừng Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phu quân với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree (5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN