[Photo] Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Thủ tướng Australia (8/2019)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII; Phó Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam (4/2016 - 4/2021)Đặng Thị Ngọc Thịnh

Hà Nội (TTXVN 23/8/2019) Chiều 23/8/2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison.

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison (23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison (23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison (23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

  • Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison (23/8/2019). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN