[Photo] Bản tin đặc biệt của TTXVN về vấn đề ký kết hiệp định đình chiến ở Đông Dương