[Photo] Chiến dịch Biên giới (Chiến dịch Lê Hồng Phong II, 16/9 - 14/10/1950)

 • Trải qua 29 ngày chiến đấu quyết liệt, mưu trí, dũng cảm, quân và dân ta đã giành được thắng lợi rất to lớn trong Chiến dịch biên giới. Trong ảnh: Bộ đội ta tiến vào giải phóng thị trấn Đông Khê. Ảnh: TTXVN

 • Hạ tuần tháng 8/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường ra mặt trận cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Trên đường ra mặt trận, Người ân cần thăm hỏi, nắm thêm tình hình, động viên bộ đội, dân công. Có Bác Hồ đi chiến dịch, mọi người như được tăng thêm sức mạnh, ai nấy đều hăng hái, tin tưởng, quyết tâm. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp các chiến sĩ bộ đội trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TTXVN

 • Trong Chiến dịch biên giới, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 10 tiểu đoàn địch (có 8 tiểu đoàn Âu - Phi, chiếm 41% lực lượng cơ động chiến lược của Pháp ở Đông Dương), diệt và bắt 8.296 tên, thu hơn 3.000 tấn vũ khí và đồ dùng quân sự, xóa sổ Liên khu biên giới Đông Bắc của địch. Trong ảnh: Quân địch ở Thất Khê ra hàng bộ đội ta trong Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Trong ảnh: Các chiến sĩ thông tin liên lạc làm việc không kể ngày đêm, đảm bảo liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng vào chiến thắng chung của Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Hạ tuần tháng 8/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường ra mặt trận cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Trên đường ra mặt trận, Người ân cần thăm hỏi, nắm thêm tình hình, động viên bộ đội, dân công. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Hạ tuần tháng 8/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường ra mặt trận cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Trên đường ra mặt trận, Người ân cần thăm hỏi, nắm thêm tình hình, động viên bộ đội, dân công. Có Bác Hồ đi chiến dịch, mọi người như được tăng thêm sức mạnh, ai nấy đều hăng hái, tin tưởng, quyết tâm. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TTXVN

 • Trong Chiến dịch biên giới, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 10 tiểu đoàn địch (có 8 tiểu đoàn Âu - Phi, chiếm 41% lực lượng cơ động chiến lược của Pháp ở Đông Dương), diệt và bắt 8.296 tên, thu hơn 3.000 tấn vũ khí và đồ dùng quân sự, xóa sổ Liên khu biên giới Đông Bắc của địch. Trong ảnh: Vũ khí, khí tài của địch bị bộ đội ta thu được tại mặt trận Đông Khê trong Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Trong ảnh: Lá cờ tặng tiểu đoàn 374, một trong những đơn vị tham gia Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Ngày 14/10/1950, Chiến dịch biên giới kết thúc. Trong ảnh: Bộ đội ta tiến vào giải phóng Thất Khê trong Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Với quyết tâm giành thắng lợi cho chiến dịch lớn có ý nghĩa chiến lược quan trọng này, Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp nghiên cứu tình hình, phê chuẩn kế hoạch tác chiến, chỉ đạo các ngành ở Trung ương và địa phương đem hết sức mình phục vụ tiền tuyến và thực hiện sự phối hợp chiến trường trên toàn quốc để bảo đảm cho chiến dịch toàn thắng. Trong ảnh: Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến cho Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TTXVN

 • Để bảo đảm chắc thắng, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định sử dụng nhiều đơn vị mạnh tham gia chiến dịch. Với tổng số lực lượng tương đương hai đại đoàn, Chiến dịch biên giới đã vượt tất cả các chiến dịch trước đây về quy mô sử dụng lực lượng. Trong ảnh: Tiểu đoàn 374 tham gia Chiến dịch biên giới 1950 phấn khởi lên đường. Ảnh: TTXVN

 • Hạ tuần tháng 8/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường ra mặt trận cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp viết chỉ thị ngay trước lều cỏ trên đường đi Chiến dịch Biên giới năm 1950. Ảnh: TTXVN

 • Trong ảnh: Ban chỉ huy một đơn vị bộ đội ta đang bàn bạc bổ sung kế hoạch tác chiến và nhận định tình hình chiến trường trong Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Hạ tuần tháng 8/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên đường ra mặt trận cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Trên đường ra mặt trận, Người ân cần thăm hỏi, nắm thêm tình hình, động viên bộ đội, dân công. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ tham gia Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Trong ảnh: Sáng sớm ngày 16/9/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vị trí quan sát đặt trên núi Báo Đông để quan sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến trận đánh các cứ điểm địch ở Đông Khê, mở màn Chiến dịch Biên giới. Hình ảnh vị lãnh tụ tối cao của Đảng, của dân tộc không ngại khó khăn, nguy hiểm ra mặt trận trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến đấu là nguồn động viên to lớn, làm nức lòng quân và dân ra sức thi đua "giết giặc lập công", đưa Chiến dịch đến toàn thắng. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Sáng sớm ngày 16/9/1950, ta bắt đầu nổ súng đánh cụm cứ điểm Đông Khê, mở màn Chiến dịch biên giới. Trong ảnh: Các vị trí của Pháp tại Đông Khê bị trúng pháo của bộ đội ta trong Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Sáng sớm ngày 16/9/1950, ta bắt đầu nổ súng đánh cụm cứ điểm Đông Khê, mở màn Chiến dịch biên giới. Trong ảnh: Các vị trí của địch tại Đông Khê bị trúng pháo của bộ đội ta trong Chiến dịch biên giới 1950. Ảnh: TTXVN

 • Theo kế hoạch tác chiến ban đầu, ta định tập trung lực lượng tiêu diệt địch ở Cao Bằng, đồng thời đánh địch lên ứng cứu, chi viện. Nhưng sau đó cân nhắc lại, Bộ Chỉ huy chiến dịch chủ trương đánh Đông Khê trước, mở màn cho chiến dịch, vừa bảo đảm chắc thắng, vừa tạo điều kiện cho chiến dịch phát triển thuận lợi. Chủ trương này được Chủ tịch Hồ Chí Minh phê chuẩn. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến Chiến dịch Biên giới (1950). Ảnh: TTXVN