[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc

Hà Nội (TTXVN 23/6/2023) Sáng 23/6/2023, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

 • Thiếu thi Thủ đô chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) bắn 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • 21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 • Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Quang cảnh lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)