[Photo] Chùm ảnh của nhà báo-nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành (TTXVN) được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2022

Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2022 với tác phẩm “Hai người lính” gồm 4 bức ảnh: "Tay bắt mặt mừng", "Hai người lính", "Cầu Quảng Trị" và "Những bàn tay lưu luyến".

  • Bức ảnh "Hai người lính"

  • Bức ảnh "Cầu Quảng Trị"

  • Bức ảnh "Tay bắt mặt mừng"

  • Bức ảnh "Những bàn tay lưu luyến"