[Photo] Đồng chí Trường Chinh (phần I)

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh

 • Tổng Bí thư Trường Chinh thăm công trường khoan dầu tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ảnh: Ngọc Khanh-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh nói chuyện với đồng bào, cán bộ, chiến sỹ xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Xuân Giáp Dần 1974. Ảnh: Lâm Hồng-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh chúc Tết bộ đội Trường Sơn, Xuân Giáp Dần 1974. Ảnh: Lâm Hồng-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh thăm, chúc Tết Bộ đội Trường Sơn (năm 1974). Ảnh: Lâm Hồng-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh thăm căn cứ Dốc Miếu, tỉnh Quảng Trị (15/1/1974). Ảnh: Lâm Hồng-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh trò chuyện với Anh hùng LLVT Lê Mã Lương trong chuyến về thăm Quảng Trị (năm 1974). Ảnh: Lâm Hồng-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh thăm công trường T100, tỉnh Hải Hưng. Ảnh: Ngọc Khanh-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh trò chuyện với các đại biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Hà (6/12/1972). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh với thiếu nhi tỉnh Lạng Sơn trong chuyến thăm Lạng Sơn (tháng 10/1984). Ảnh: Ngọc Đào-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh thăm bộ đội trên chốt tiền tiêu ở tỉnh Lạng Sơn (1984). Ảnh: Ngọc Đào-TTXVN

 • Tổng Bí thư Trường Chinh thăm hỏi các cụ già xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Sơn Bình, ngày 3/2/1984 (nay thuộc huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Ảnh: Kim Hùng-TTXVN