[Photo] Hoàng hoa sứ trình đồ - di sản tư liệu ký ức thế giới

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” là cuốn sách miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa trong thế kỷ XVIII, cụ thể là việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa.

  • "Hoàng Hoa sứ trình đồ" là cuốn sách miêu tả về một trong những hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Trung Hoa trong thế kỷ XVIII, cụ thể là việc đi sứ của sứ bộ Việt Nam sang Trung Hoa, thể hiện việc giao lưu giữa các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

  • Cuốn sách với phần chính là bản đồ ghi chép bằng nhiều hình ảnh, thông tin phong phú, quý hiếm về hành trình đi sứ của Sứ bộ Đại Việt thế kỷ XVIII do Nguyễn Huy Oánh (1713-1789) biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm 1765-1768 từ các tài liệu của nhiều thế hệ đi sứ trước, đồng thời bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến chuyến đi năm 1766-1767 do ông làm Chánh sứ. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

  • Tại Hội nghị lần thứ 8 của MOWCAP, các thành viên đã bỏ phiếu đồng ý công nhận 10 bộ hồ sơ, trong đó có "Hoàng hoa sứ trình đồ" của Việt Nam là Di sản tư liệu ký ức thế giới, với số phiếu 17/17 (100%). (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

  • Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ, Giáo sư-Viện sỹ Nguyễn Huy Mỹ, hậu duệ đời thứ 16 của dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh là người có nhiều công lao trong việc gìn giữ, quảng bá Hoàng hoa sứ trình đồ ra thế giới. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

  • Một trang của phiên bản "Hoàng hoa sứ trình đồ" được con cháu dòng họ Nguyễn Huy ở Hà Tĩnh lưu giữ lại. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)