[Photo] Lễ giới thiệu cuốn sách "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới" (18/7/2023)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt NamTrịnh Văn Quyết

  • Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

  • Khu trưng bày sách tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

  • Ban Tổ chức tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

  • Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

  • Các đại biểu chủ trì buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

  • Khu trưng bày sách tại buổi lễ. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN