[Photo] Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

Hà Nội (TTXVN 25/1/2014) Chiều 25/1/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chiều 25/1/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN

  • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chiều 25/1/2014, tại Trụ sở Trung ương Đảng. Ảnh: Trí Dũng-TTXVN