[Photo] Quảng trường Ba Đình trong thời khắc lịch sử

Những hình ảnh tư liệu về buổi lễ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử.