[Photo] Ra mắt cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (9/2/2022)

  • Quang cảnh Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo dự Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo dự Lễ ra mắt cuốn sách. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN