[Photo] Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ - di sản quân sự tiêu biểu

Từ Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh chiến dịch đã đưa ra quyết định sáng suốt, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 'lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.'