[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 13/09/2022) Chiều 13/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Quốc Campuchia Samdech Heng Samrin thăm chính thức Việt Nam.

 • Chiều 13/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Quốc Campuchia Samdech Heng Samrin thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Quốc Campuchia Samdech Heng Samrin chúc mừng các đại biểu Việt Nam - Campuchia dự buổi tiếp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cùng các đại biểu Việt Nam-Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cùng các đại biểu Việt Nam-Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)