[Photo] Tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng (17/4/2023)

  • Chủ tọa phiên tòa tuyên đọc bản án phúc thẩm. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

  • Bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) được giảm 2 năm tù xuống còn 15 năm. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

  • Các bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

  • Các bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm. Ảnh: Thành Chung - TTXVN