[Photo] Phục dựng lại không gian diễn xướng cho dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh

Hà Nội (TTXVN 22/12/2022) Từ bao đời nay, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh luôn có một sức sống mãnh liệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Nghệ Tĩnh. Trong công tác bảo tồn, phát huy di sản dân ca ví, giặm, không gian diễn xướng được xác định là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để dân ca ví, giặm được hồi sinh, phát triển, nhưng do nhiều yếu tố, không gian diễn xướng của dân ca ví, giặm trong đời sống hiện nay đã bị sân khấu hóa và đang mai một dần. Thời gian qua, để bảo tồn, phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, bên cạnh đưa dân ca vào trường học, tỉnh Nghệ An đã thành lập được hơn 150 Câu lạc bộ dân ca ví, giặm ở các địa phương. Các Câu lạc bộ dân ca ví, giặm ra đời đã góp phần tích cực nâng cao đời sống văn hóa, bảo tồn dân ca ví giặm mà cha ông để lại.

  • Phong trào hát dân ca ví, giặm được phát triển khá mạnh tại các nhà trường. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

  • Biểu diễn dân ca ví, giặm của học sinh thành phố Vinh được sân khấu hóa tại các hội thi, tổng kết. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN