[Infographics] PMI tháng 5/2024: Ngành sản xuất Việt Nam cải thiện nhẹ

Hà Nội (TTXVN 4/6/2024) Báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5/2024 cho thấy, ngành sản xuất của Việt Nam không thay đổi khi đạt 50,3 điểm trong tháng 5, cho thấy các điều kiện kinh doanh của ngành đã cải thiện nhẹ tháng thứ hai liên tiếp.