Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967)

      Nhân vật liên quan

      • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Thượng tướng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2/2009 - 5/2021)Nguyễn Chí Vịnh
      • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III; Bí thư Trung ương Đảng khóa III; Đại tướngNguyễn Chí Thanh


Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967)

 

Họ và tên: Nguyễn Vịnh
Ngày sinh: 1/1/1914
Ngày mất: 6/7/1967
Quê quán: huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chức vụ:
- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa III
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa I (8/1945), II, III
- Bí thư Trung ương Cục miền Nam, kiêm Chính ủy các lực lượng vũ trang Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1964 - 7/1967)
- Đại biểu Quốc hội: Khóa II