Hà Nội (TTXVN 22/9/2004)

     Ngày 22/9/2004, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Ba Đình - Hà Nội với sự tham dự của 879 đại biểu đại diện các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, các thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

          Trước giờ khai mạc, các đại biểu đã đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; đặt hoa

và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người luôn chăm lo xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An tới dự và tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

          Đại hội vui mừng đón các đồng chí Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCHTW Đảng; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

          Tới dự ngày hội lớn của MTTQ Việt Nam có các Đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Si Sa Vạt Kẹo Bun Phăn, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước dẫn đầu; Uỷ ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung quốc do đồng chí Lý Mênh, Phó Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu; Mặt trận Đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Campuchia do đồng chí Sam Dech Heng Sam Rin, Chủ tịch danh dự Đảng nhân dân Campuchia, Chủ tịch danh dự Mặt trận dẫn đầu; Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cuba do đồng chí Juan Jose Rabilero, Chủ tịch Ủy ban dẫn đầu. Dự Đại hội còn có đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ tại Hà Nội.

          Đúng 8 giờ, Đại hội khai mạc. Quân nhạc cử Quốc ca và Lãnh tụ ca. Đại hội dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

          Trong không khí tưng bừng của ngày hội lớn, Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân và thiếu nhi Hà Nội đã tới chào mừng và tặng hoa Đại hội, gửi gắm tình cảm, niềm tin vào thành công của Đại hội.

          Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt nhấn mạnh, chủ đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh được quán triệt, xuyên suốt trong cả quá trình Đại hội Mặt trận các cấp, việc chuẩn bị các văn kiện và cơ cấu thành phần nhân sự của UBTWMTTQ Việt Nam khoá VI, đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân và tăng cường, đổi mới công tác Mặt trận. Nhân dân cả nước mong Đại hội VI MTTQ Việt Nam phải thực sự là hội nghị Diên hồng lớn của nước ta đầu thế kỷ 21.

          Tổng Thư ký Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo của UBTWMTTQ Việt Nam khoá V, nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định sự nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do Đại hội V MTTQ Việt Nam đề ra. Nhiệm kỳ 2004-2009, MTTQ Việt Nam xác định phương hướng nhiệm vụ chung là: Phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, ý thức trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế; nâng cao vai trò MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần cùng Đảng và Nhà nước xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và ý nguyện của nhân dân. MTTQ hướng hoạt động về cơ sở, cộng đồng dân cư, động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh giai đoạn 2001-2010, trước mắt là kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005, tạo đà đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". MTTQ Việt Nam tập trung thực hiện 5 chương trình hành động với nhiệm vụ trọng tâm là củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

          Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vui mừng trước những thành tựu đạt được trong công tác mặt trận qua 74 năm xây dựng và trưởng thành. Qua các thời kỳ với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc thống nhất đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tập hợp nhân dân dưới ngọn cờ đại nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng, thực sự trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong công cuộc đổi mới hiện nay, để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phải lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau. Phải bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể và lợi ích xã hội; thực hiện dân chủ gắn liền với kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập, thống nhất Tổ quốc.

          Hoan nghênh và tán thành phương hướng, nhiệm vụ chung và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị Mặt trận cần tập trung làm tốt một số công việc, trong đó cần tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân; thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. Để góp phần vào cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc cải cách hành chính, Mặt trận cần phối hợp cùng Đảng và Nhà nước vận động nhân dân làm tốt hơn nữa chức năng giám sát đối với công tác và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, đại biểu dân cử ở cả nơi cư trú lẫn nơi làm việc, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hơn nữa tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, thiếu trách nhiệm và các biểu hiện tiêu cực khác của đội ngũ cán bộ, công chức. (Xin xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư)

          Thay mặt BCHTW Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Đại hội VI MTTQ Việt Nam bức trướng mang dòng chữ "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

          Mang tới diễn đàn Đại hội tình hữu nghị của nhân dân các nước, các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba đã phát biểu chào mừng Đại hội, bày tỏ tình cảm thân thiết, tình hữu nghị nồng thắm với nhân dân Việt Nam.

          Tại Đại hội, đại biểu UBMTTQ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Thừa Thiên- Huế, Hải Dương và các đoàn thể Trung ương, cá nhân tiêu biểu đã trình bày tham luận góp phần làm sáng tỏ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận và các bài học kinh nghiệm về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là sự phối hợp thống nhất hành động trong hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

          Ngày 23/9, Đại hội họp phiên bế mạc, nghe báo cáo kết quả hiệp thương của Đại hội cử UBTWMTTQ Việt Nam khoá VI, báo cáo kết quả hiệp thương của UBTWMTTQ Việt Nam khoá VI cử Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thường trực và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

                                                                                   Mai An- Bích Thủy