Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã (số 058), ngày 28/2/1961