Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ II

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
    • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã (số 058), ngày 28/2/1961