Hà Nội (TTXVN 23/8/2019) Chiều 23/8/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison đang thăm chính thức Việt Nam.
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN