[Photo] Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison (8/2019)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính khóa XI, XII; Chủ tịch Quốc hội (3/2016 - 3/2021)Nguyễn Thị Kim Ngân

Hà Nội (TTXVN 23/8/2019) Chiều 23/8/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison đang thăm chính thức Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (23/8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm chính thức Việt Nam (8/2019). Ảnh: Trọng Đức - TTXVN