Hà Nội (TTXVN 19/10/2020) Chiều 19/10/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam.
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide