[Photo] Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam (19/10/2020)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính khóa XI, XII; Chủ tịch Quốc hội (3/2016 - 3/2021)Nguyễn Thị Kim Ngân

Hà Nội (TTXVN 19/10/2020) Chiều 19/10/2020, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam.

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide