Hà Nội (TTXVN 25/3/2024) Chiều 25/3/2024, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự buổi lễ.
  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Hải Bình (25/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Hải Bình (25/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi lễ (25/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình (25/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ chính trị cho đồng chí Lê Hải Bình (25/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình (25/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình (24/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

  • Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu nhận nhiệm vụ (25/3/2024). Ảnh: Phương Hoa - TTXVN