Miền Bắc hoàn toàn giải phóng đi lên Chủ nghĩa xã hội - chi viện cho Miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà

   Nhân vật liên quan

   • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
   • Phó Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 6/1973)Phan Kế Toại
   • Tổng Bí thư của Đảng (5/1941 - 10/1956) và (7/1986 - 12/1986); Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội (9/1960 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/1981- 6/1987) )Trường Chinh
   • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng
   • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II (từ 1955), III, IV; Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VINguyễn Thị Thập
   • Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II, III, IV; Trưởng ban Thường trực Quốc hội (9/1955 - 7/1960); Chủ tịch nước (9/1969 - 3/1980)Tôn Đức Thắng
 • Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa I (29/12/1956 đến 25/1/1957)

 • Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ.

 • Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa I (16 đến 29/4/1958)

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trình thủy nông Bắc - Hưng - Hải (1958)

 • Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa I (31/12/1959), Quốc hội thông qua Hiến pháp mới, Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên.

 • Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa I (31/12/1959), Quốc hội thông qua Hiến pháp mới, Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên.

 • Ngày 1/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh ban hành Hiến pháp mới đã được Quốc hội khóa I, kỳ họp 11 thông qua (12/1959). Từ trái sang phải (đứng): Ông Phan Kế Toại, Ông Trường Chinh, Ông Phạm Văn Đồng, Bà Nguyễn Thị Thập, Ông Tôn Đức Thắng, Ông Lê Tư Lành.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu các vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ (7/1960).

 • Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (1960).

 • Chú thích

 • Đại hội liên hoan Anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ III (6/5/1962).

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu gang thép Thái Nguyên, một khu công nghiệp lớn được xây dựng sau ngày hòa bình (1/1964).

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Báo cáo chính trị tại “Hội nghị chính trị đặc biệt” ngày 28/3/1964.

 • Nhân dân thành phố Thái Nguyên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III (1964).

 • Học sinh truờng miền Nam số 8 Hải Phòng lần đầu tiên trong đòi được thực hiện nghĩa vụ công dân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III (1964).

 • Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ.

 • Miền Bắc chi viện có hiệu quả, kịp thời cho tiền tuyến lớn miền Nam.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Chính phủ đầu năm 1968. Từ trái sang phải: Ông Lê Văn Hiến, Ông Tạ Quang Bửu, (chưa rõ tên), Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông Trường Chinh, ông Phan Kế Toại, Ông Nguyễn Duy Trinh.

 • Tại Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương (1970). Từ trái sang phải: Các vị Xihanúc, Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Văn Đồng, Xuphanuvông.

 • 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”: Máy bay B.52 của Mỹ bị quân và dân Thủ đô bắn tan xác trên bầu trời Hà Nội. (18 đến 29/12/1972)