Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II (từ 1955), III, IV
Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI

Nguyễn Thị Thập

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Tốt
 • Bí danh: Mười Thập
 • Ngày sinh: 10/10/1908
 • Ngày mất: 19/3/1996
 • Quê quán: xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang)
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II (từ 1955), III, IV

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI

  - Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam(1956-1974)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1929: Tham gia hoạt động Nông hội đỏ ở xã Long Hưng, tỉnh Mỹ Tho, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin liên lạc

  - 1931: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và hoạt động trong phong trào cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho

  - 1933: Đồng chí liên lạc được với xứ ủy Nam Bộ và hoạt động tại Sài Gòn, là Thành ủy viên Sài Gòn

  - 4/1935: Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, nhưng sau đó không bao lâu đồng chí bị địch bắt kết án một năm, giam tại Khám Lớn (Sài Gòn)

  - 1936: Ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng ở ba tỉnh Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre

  - 4/1937: Lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân xã Long Hưng, tỉnh Mỹ Tho chống thuế thân, bị địch bắt tù 6 tháng. Ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng và tham gia chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

  - 11/1940: Tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, sau đó tiếp tục gây dựng cơ sở Đảng ở Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sa Đéc, Sài Gòn-Chợ Lớn

  - 6/1945: Tham gia thành lập lại Xứ ủy Nam Kỳ, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

  - 7/1945: Đồng chí được Xứ ủy cử đi dự Đại hội Quốc dân họp Tại Tân Trào (Tuyên Quang)

  - 1946: Đồng chí là Xứ ủy viên Nam bộ, được Trung ương chỉ định về Nam để thống nhất đảng bộ 7 tỉnh miền Trung Nam Bộ

  - 1947- 1952: Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu quốc Nam Bộ, Bí thư Đảng đoàn phụ nữ Nam Bộ

  - 1953: Được Trung ương điều ra Bắc

  - 7/1954: Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, đồng chí được cử vào miền Nam phổ biến việc thi hành Hiệp định đình chiến ở Nam Bộ

  - 11/1954: Đồng chí được Trung ương điều động trở ra Bắc

  - 1955-1981: Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa IV

  - 5/1956-1974: Hội trưởng (nay là Chủ tịch) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ kiêm Trưởng Ban Phụ vận Trung ương

  - 1955-1983: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 1960-1964: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa II

  - 1964-1981: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ khóa III đến khóa VI

  - 1981: Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - 19/3/1996: Đồng chí từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II (từ 1955), III, IV
Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI

Nguyễn Thị Thập

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Tốt
 • Bí danh: Mười Thập
 • Ngày sinh: 10/10/1908
 • Ngày mất: 19/3/1996
 • Quê quán: xã Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang)
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II (từ 1955), III, IV

  - Phó Chủ tịch Quốc hội: Khóa III, IV, V, VI

  - Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam(1956-1974)

 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1929: Tham gia hoạt động Nông hội đỏ ở xã Long Hưng, tỉnh Mỹ Tho, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin liên lạc

  - 1931: Được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và hoạt động trong phong trào cách mạng ở tỉnh Mỹ Tho

  - 1933: Đồng chí liên lạc được với xứ ủy Nam Bộ và hoạt động tại Sài Gòn, là Thành ủy viên Sài Gòn

  - 4/1935: Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, nhưng sau đó không bao lâu đồng chí bị địch bắt kết án một năm, giam tại Khám Lớn (Sài Gòn)

  - 1936: Ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng ở ba tỉnh Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre

  - 4/1937: Lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân xã Long Hưng, tỉnh Mỹ Tho chống thuế thân, bị địch bắt tù 6 tháng. Ra tù, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng và tham gia chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ

  - 11/1940: Tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, sau đó tiếp tục gây dựng cơ sở Đảng ở Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sa Đéc, Sài Gòn-Chợ Lớn

  - 6/1945: Tham gia thành lập lại Xứ ủy Nam Kỳ, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945

  - 7/1945: Đồng chí được Xứ ủy cử đi dự Đại hội Quốc dân họp Tại Tân Trào (Tuyên Quang)

  - 1946: Đồng chí là Xứ ủy viên Nam bộ, được Trung ương chỉ định về Nam để thống nhất đảng bộ 7 tỉnh miền Trung Nam Bộ

  - 1947- 1952: Hội trưởng Hội Phụ nữ cứu quốc Nam Bộ, Bí thư Đảng đoàn phụ nữ Nam Bộ

  - 1953: Được Trung ương điều ra Bắc

  - 7/1954: Sau khi Hiệp định Genève được ký kết, đồng chí được cử vào miền Nam phổ biến việc thi hành Hiệp định đình chiến ở Nam Bộ

  - 11/1954: Đồng chí được Trung ương điều động trở ra Bắc

  - 1955-1981: Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa II đến khóa IV

  - 5/1956-1974: Hội trưởng (nay là Chủ tịch) Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ kiêm Trưởng Ban Phụ vận Trung ương

  - 1955-1983: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  - 1960-1964: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa II

  - 1964-1981: Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ khóa III đến khóa VI

  - 1981: Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  - 19/3/1996: Đồng chí từ trần tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa